Thời gian học

– Bạn nên sắp xếp thời gian cố định trong ngày để học hiệu quả. Đề xuất thời gian học lý tưởng: 19h~21h

– Bạn sẽ được học online trong 12 tháng. Kể từ tháng 13, bạn sẽ phải đóng phí duy trì 100.000 đồng/1 tháng.