Sổ tay Thiết kế và Xây dựng
(Ứng dụng cải thiện chất lượng Thiết kế)

Hậu quả khi Kiến trúc sư thiếu kinh nghiệm:

 • Sai Sót Ảnh Hưởng Đến Tiến Độ Thiết Kế, Xây Dựng.
 • Sai Sót Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Thiết Kế, Xây Dựng.
 • Sai Sót Ảnh Hưởng Đến Uy Tín Của Bản Thân. 
 • Sai Sót Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Thiết Kế.
 • Sai Sót Ảnh Hưởng Đến Uy Tín Của Công Ty.

Hậu quả khi người xây nhà thiếu Kiến thức chuyên môn:

 • Không Xác Minh Được Năng Lực Của Đơn Vị Thiết Kế, Xây Dựng.
 • Không Kiểm Soát Được Chất Lượng Thiết Kế, Xây Dựng.
 • Phát Sinh Chi Phí Trong Quá Trình Thiết Kế, Xây Dựng.
 • Phát Sinh Kéo Dài Thời Gian Thiết Kế, Xây Dựng.
 • check
  Phát Sinh Nhiều Vấn Đề Cần Giải Quyết.

Ứng dụng Nâng cấp chất lượng thiết kế và giảm thiểu rủi ro khi xây nhà với những nội dung sau:

 • Tiến độ Thiết kế, xây dựng mẫu.
 • Quy Trình Thiết Kế, Xây Dựng Mẫu.
 • Xác Định Các Giai Đoạn Nghiệm Thu.
 • Hướng Dẫn Thiết Kế Nhà Diện Tích Nhỏ.
 • Xác Định Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Giám Sát.
 • certificate
  Xác Định Các Loại Chi Phí Thiết Kế, Xây Dựng.
 • certificate
  Tổng Hợp Lỗi Thiết Kế, Xây Dựng Thường Gặp.
 • certificate
  Hướng Dẫn Đọc Tất Cả Bản Vẽ Trong Xây Dựng.
 • certificate
  Xác Định Đơn Vị Thiết Kế, Xây Dựng Có Năng Lực.
 • certificate
  Xác Định Các Loại Vật Tư Sử Dụng Trong Công Trình

Đặc biệt, Ứng dụng có 11 công cụ hỗ trợ thiết kế, xây dựng sau:

 • Công Cụ Hỗ Trợ Thiết Kế Mái Dốc.
 • công cụ hỗ trợ thiết kế cấp điện.
 • công cụ hỗ trợ thiết kế máy lạnh.
 • Công Cụ Hỗ Trợ Thiết Kế Ramp Dốc.
 • check
  Công Cụ Hỗ Trợ Thống Kê Dây Điện.
 • check
  Công Cụ Xác Định Mật Độ Xây Dựng.
 • check
  Công Cụ Hỗ Trợ Thiết Kế Chiếu Sáng.
 • check
  Công Cụ Hỗ Trợ Thống Kê Ống Nước.
 • check
  Công Cụ Hỗ Trợ Tính Tiến Độ Thi Công.
 • check
  Công Cụ Xác Định Độ Vươn Ban Công Cho Phép.
 • check
  Công Cụ Xác Định Chiều Cao Công Trình Cần Thiết Kế.

Link ứng dụng