Sổ tay Thiết kế Xây dựng
(Cẩm Nang Thiết Kế Xây Dựng Dành Cho Người Thiết Kế, Nhà Thầu, Người Không Chuyên)

Cài App 1 Lần, sở hữu trọn đời

- Cẩm nang Thiết Kế xây dựng gồm 65 Chuyên mục.

- 10 công cụ thiết kế và kiểm tra thiết kế.

- folder Template và File template triển khai bản vẽ
(Kiến trúc, Nội thất, kết cấu, điện nước)

- 10 Bộ hồ sơ triển khai kiến trúc nhà ở.

- 10 bộ hồ sơ triển khai điện nước nhà ở.
Câu Hỏi 1: Cách Cài/Mua App?

Bạn click vào banner bên cạnh để biết cách mua App nhéCâu hỏi 2: Bạn sẽ nhận được lợi ích gì?

- Nếu bạn là KTS, App sẽ giúp bạn cải thiệt chất lượng thiết kế.


- Nếu Bạn là nhà thầu xây dựng nhà ở, App sẽ giúp bạn phổ cập các kiến thức về thiết kế xây dựng bài bản, có hệ thống.


- nếu bạn là người chuẩn bị xây nhà, app sẽ giúp bạn hạn chế những rủi ro trước và trong quá trình xây nhà.


- Nếu bạn là giám sát xD, họa viên kiến trúc, app sẽ giúp bạn làm việc bài bản và chất lượng hơn.

Giá trị cộng thêm

- Nếu bạn là kTS, bạn sẽ được review phương án thiết kế 03 công trình.


- Nếu Bạn Là gĐ cty thiết kế, bạn sẽ nhận được các file Template, thư viện 2D thông minh hỗ trợ công tác vẽ 2D nhanh và bài bản (đồng bộ)


- Nếu bạn là Nhà Thầu Xây Dựng Nhà Ở, Người Chuẩn Bị Xây Nhà, bạn sẽ được review hồ sơ thiết kế 03 công trình


- Nếu Bạn Là Giám Sát XD, Họa Viên Kiến Trúc, bạn sẽ được cung cấp 10 bộ hồ sơ bản vẽ triển khai kiến trúc mẫu.

Câu Hỏi 3: Những Users Đã Cài App Nói Gì?

Cài Đặt App Android