Kết quả đạt được

1. Bạn sẽ có được kiến thức tổng quan về nghề Họa viên 2D để có thể làm việc ở bất kỳ công ty nào.

2. Bạn sẽ biết cách vẽ một cách bài bản

– Vẽ nhanh: Sử dụng công cụ chuyên nghiệp + Nắm rõ kiến thức cấu tạo

– Vẽ đúng: Nắm rõ kiến thức cấu tạo

– Vẽ đủ: Hiểu rõ bản chất của nghề

3. Bạn sẽ có được các tài liệu của chuyên gia, nó như là 1 bộ đồ nghề giúp bạn làm việc hiệu quả hơn..đồng nghiệp!

4. Quan trọng là bạn được trang bị 1 lượng kiến thức “khủng” mà bạn phải lăn lộn trong nghề ít nhất là 5 năm mới có được.