Kết Quả Đạt Được

1. Bạn sẽ có được kiến thức tổng quan về nghề Họa viên 2D để có thể làm việc ở bất kỳ công ty thiết kế xây dựng nào.

2. Bạn sẽ biết cách:

- Vẽ một cách bài bản + Sử dụng công cụ chuyên nghiệp >>> Vẽ nhanh.

- Nắm rõ kiến thức cấu tạo >>> Vẽ đúng.

- Hiểu rõ bản chất của nghề >>> Vẽ đủ (không thiếu, không dư)

3. Bạn sẽ có được các tài liệu của chuyên gia, nó như là một bộ đồ nghề giúp bạn làm việc hiệu quả hơn đồng nghiệp.

4. Quan trọng là bạn được trang bị một lượng kiến thức "khủng" mà bạn phải lăn lộn trong nghề ít nhất 05 năm mới có được.