Hướng Dẫn Học Online

Bước 1. Bạn download tài liệu học.
Bước 2. Sắp xếp thời gian học và làm bài tập mỗi ngày. Đề xuất thời gian học: từ 20h~22h mỗi ngày.
Bước 3. Trong quá trình học nếu có thắc mắc, bạn đặt câu hỏi trong group (kín) facebook hoặc zalo.
*** Lưu ý: Khóa học là trọn đời (vô thời hạn)