Hướng Dẫn Học Online

Bước 1: Tải tài liệu học

Bước 2: Xem video bài giảng

Bước 3: Làm bài tập:

– Bạn cần hiểu rõ bài giảng trước khi làm bài tập

– Mục tiêu: Triển khai được 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo danh mục bản vẽ như làm việc thực tế.

– Trong quá trình học, nếu bạn có câu hỏi nhưng có thể học tiếp được thì bạn hãy liệt kê vào sổ tay để hỏi 1 lần nhé. Trường hợp thắc mắc của bạn không thể học tiếp được thì bạn có thể liên lạc qua 3 kênh: zalo/messenger/email.

* Lưu ý: Khuyến khích chọn 1 công trình thực tế để làm bài tập