Hướng Dẫn Học Online

Bước 1: Tải tài liệu học
Bước 2: Xem video bài giảng
Bước 3: Làm bài tập:
– Bạn cần hiểu rõ bài giảng trước khi làm bài tập
– Mục tiêu: Triển khai được 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo danh mục bản vẽ như làm việc thực tế.
– Trong quá trình học, nếu bạn có câu hỏi nhưng có thể học tiếp được thì bạn hãy liệt kê vào sổ tay để hỏi 1 lần nhé. Trường hợp thắc mắc của bạn không thể học tiếp được thì bạn có thể liên lạc qua 3 kênh:
  + zalo: 0833011860
  + messenger: https://www.facebook.com/daynghehoavien
  + email: truongthehiep1980@gmail.com

* Lưu ý: Khuyến khích chọn 1 công trình thực tế để làm bài tập