Hướng Dẫn Học Online

Bước 1: Tải tài liệu học
Bước 2: Xem video bài giảng
Bước 3: Làm bài tập:
- Bạn cần hiểu rõ bài giảng trước khi làm bài tập
- Mục tiêu: Triển khai được 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo danh mục bản vẽ như làm việc thực tế.
- Trong quá trình học, nếu bạn có câu hỏi nhưng có thể học tiếp được thì bạn hãy liệt kê vào sổ tay để hỏi một lần. Trường hợp thắc mắc của bạn không thể học tiếp được thì bạn có thể liên lạc qua zalo: 0833011860
* Lưu ý: Khuyến khích chọn 1 công trình thực tế để làm bài tập