Hướng dẫn đăng kí học

Cách 1:

- Bước 1: Đăng ký thành viên (Nhập số điện thoại, Email và Password)
[Đăng nhập bằng số điện thoại và password]

- Bước 2: Bạn chọn khóa học và click vào nút “Tham gia khoa học”.

- Bước 3: Điền thông tin và chọn cách thức thanh toán học phí sau đó click vào nút “Đóng học phí”.

- Bước 4: Bạn quay lại khóa học nhấn F5 (để tải lại website) và click vào nút “Vào học”

Cách 2:

- Bước 1: Đăng ký thành viên (Nhập số điện thoại, Email và Password)

- Bước 2: Liên hệ 08.33011860 để được hướng dẫn đăng ký học.