Hướng dẫn đăng kí học

Cách 1:

- Bước 1: Đăng ký thành viên (Nhập số điện thoại, Email và Password)
. Sau đó đăng nhập bằng "số điện thoại và password"

- Bước 2: Bạn chọn (click vào banner) khóa học và click tiếp vào nút “Tham gia khoa học”.

- Bước 3: Điền thông tin và chọn cách thức thanh toán học phí sau đó click vào nút “Đóng học phí”.

- Bước 4: (Sau khi đóng học phí) Bạn quay lại khóa học nhấn F5 để tải lại website và click vào nút “Vào học”


Cách 2:

- Bước 1: Đăng ký thành viên (Nhập số điện thoại, Email và Password)

- Bước 2: Liên hệ 08.33011860 để được hướng dẫn đăng ký học trực tiếp.