Hướng dẫn đăng kí học

Bước 1: Đăng ký thành viên (hay còn gọi là đăng ký tài khoản) bằng số điện thoại.

Bước 2: Bạn chọn khóa học và click vào nút “Tham gia khoa học”.

Bước 3: Điền thông tin và chọn cách thức thanh toán học phí sau đó click vào nút “Đóng học phí”.

Bước 4: Bạn quay lại khóa học nhấn F5 (để tải lại website) và click vào nút “Vào học”