Học Thiết Kế Mặt Bằng Nhà Ở Trong 3 Ngày
(Khóa học dành cho Kỹ sư Xây dựng, Họa viên kiến trúc, kTS mới ra trường)04 Giá Trị của khóa học

- Không phải là kTS vẫn học được thiết kế mặt bằng nhà ở.

- Giúp bạn biết thiết kế mB trong thời gian 3 ngày. 

- Phần lý thuyết được chọn lọc giúp bạn học nhẹ nhàng.

- Hướng dẫn thực hành 5 bước.Nội dung khóa học

Các loại không gian trong nhà ở.

- Các loại vật dụng, cửa.

- sáng thoáng.

- pháp lý, Kết cấu, điện nước, phong thủy.
03 lợi ích từ khóa học

- Giúp bạn biết thiết kế Mặt bằng nhà ở trong 3 ngày.

- Giúp bạn Biết Thiết Kế Mặt Bằng Nhà Ở để phục vụ cho công việc.

- Giúp bạn Biết Thiết Kế Mặt Bằng Nhà Ở Để Cải thiện thu nhập.02 Giá trị cộng thêm

- được Tặng file Template dynamic để binh phương án mặt bằng nhanh.

- được Kèm cho đến khi Có Thể Thiết Kế MB Nhà Ở Trong Vòng 1 Ngày, sau khóa học.

Vào Khóa Học