Dạy nghề họa viên

- Chuyên đào tạo họa viên kiến trúc, họa viên nội thất, họa viên kết cấu, họa viên điện nước cho cá nhân và các công ty thiết kế xây dựng.
- Với hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai thiết kế kỹ thuật và hơn 7 năm kinh nghiệm đào tạo, Hiệp đã thiết kế ra các khóa học online giúp cho những bạn sinh viên kiến trúc, sinh viên xây dựng, họa viên kiến trúc học triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật bài bản (nhanh, đúng, đủ, kiểm soát tốt) và giúp cho các công ty thiết kế xây dựng cải thiện chất lượng thiết kế bằng cách đào tạo nhóm họa viên.
- Điểm đặt biệt của các khóa học là hướng dẫn "không nên học" những kiến thức mang tính hàng lâm mà chỉ xoáy vào trọng tâm, các vấn đề cốt lõi để áp dụng vào công việc thực tế.