Những công việc Hiệp đã từng làm:
1. Vẽ AutoCad #20000 giờ.
2. Triển khai Thiết kế Kỹ thuật hơn 300 công trình nhà ở (nhà phố, biệt thự) và các công trình khác như:
– Chung cư 27 tầng – Nhiệm vụ: Team Leader 3 người Triển khai kiến trúc trong 60 ngày.
– Khách sạn 04 sao 12 tầng – Nhiệm vụ: Team Leader 3 người Triển khai kiến trúc trong 50 ngày.
– Trường mầm non 3200m2 sàn – Nhiệm vụ: Triển khai kiến trúc trong 14 ngày.
– Văn phòng cho thuê 1360m2 sàn – Nhiệm vụ: Triển khai kiến trúc trong 7 ngày.
3. Đào tạo nghề Họa viên Triển khai Kỹ thuật cho hơn 300 học viên.
4. Training đội ngũ Họa viên Triển khai Kỹ thuật bài bản cho các doanh nghiệp.
5. Phát hành Sổ tay:
– (Sổ tay Revit 2013)
– (Giáo trình Họa viên kiến trúc 2015)
– (Sổ tay Autocad nâng cao)
– (Sổ tay Họa viên kiến trúc)
– (Sổ tay Họa viên kết cấu)
– (Sổ tay Họa viên điện nước)
– (Sổ tay Thiết kế và Xây dựng)

Mobile: 08.3301.1860
Facebook: Daynghehoavien2D
Website: truongthehiep.com
App Android: Sổ tay Thiết kế và Xây dựng
Email: truongthehiep1980@gmail.com