DỊCH VỤ

Bạn là chủ doanh nghiệp Thiết kế Xây dựng, bạn đang gặp các vấn đề sau:
Thiếu đội nhóm Triển khai bản vẽ chuyên nghiệp, làm việc có quy trình bài bản?
Họa viên fulltime không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ?
Đang có một dự án lớn cần nhân sự Họa viên triển khai bản vẽ?
gặp khó khăn trong việc đào tạo đội ngũ Họa viên?

Dịch vụ Triển khai bản vẽ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên. Giá trị nhận được:
Sản Phẩm Được Vẽ Theo File Template, Thư Viện Chuẩn Đầy Đủ Thông Tin Để Thi Công Và Dự Toán.
  Sản Phẩm Được Lưu Theo Folder Template Dễ Dàng Tìm Kiếm Và Theo Dõi Hồ Sơ.
 Triển Khai Theo Danh Mục Bản Vẽ Dễ Dàng Kiểm Soát Tiến Độ
  Lấy thông tin đầu vào đầy đủ 1 lần