DỊCH VỤ

1. Đào tạo Họa viên Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước, Nội thất, Landscape cho Doanh nghiệp.

2. Đào tạo offline cho cá nhân muốn cải thiện thu nhập từ nghề Họa viên.

3. Triển khai Kỹ thuật Kiến trúc Tất cả các dạng Công trình.

4. Triển khai Kỹ thuật Kiến trúc nhà cao tầng.

5. Triển khai Nội thất Phong cách Hiện đại.

6. Thẩm tra Thiết kế Kiến trúc Nhà ở.

7. Thiết kế Điện nước Nhà ở.

8. Triển khai Landscape.