Bảng giá

Học phí 1 Khóa học: 590.000/1 năm

Học phí tất cả Khóa học (1 năm): 1.990.000/1 năm

Ưu đãi (áp dụng cho Sinh viên kiến trúc)

Học phí 1 Khóa học: 390.000/1 năm

Học phí tất cả Khóa học (1 năm): 1.590.000/1 năm